Impact

Impact

De bedoeling van de pressure cooker is dat ze impact heeft. Het gaat zowel om het creëren van een maatschappelijke opbrengst/effect als om het bevorderen van een leerproces bij betrokkenen. Daarnaast wordt er een proces van samenwerken op gang gebracht door het intensieve contact met elkaar. Dit betekent dat verschillende type opbrengsten mogelijk zijn die niet goed te voorspellen zijn.