Integraal

Integraal

Integraal werken betekent dat een vraagstuk vanuit alle, voor het vraagstuk van belang zijnde, perspectieven wordt benaderd. Het biedt studenten de mogelijkheid te ervaren wat ze vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen (fysiek, economisch, sociaal, technisch etc.). Bij integraal werken worden de verschillende bijdragen van betrokkenen verenigd tot een samenhangende prestatie. Integraal werken lijkt dé manier om complexe vraagstukken op te lossen. Integraal werken gaat uit van een aanpak, die, bezien vanuit de burger/cliënt, samenhangend is met aandacht voor alleleefgebieden en tevens gericht is op participatiebevordering. Bij integraal werken gaat het om de inhoudelijke bijdrage aan het vraagstuk vanuit de verschillende perspectieven.