Interprofessioneel

Interprofessioneel

Bij interprofessioneel werken gaat het om de samenwerking tussen professionals vanuit verschillende expertise gebieden en de samenwerking met burgers en cliënten. Het proces van samenwerken staat centraal. Processen en werkwijze worden op elkaar afgestemd om tot een gezamenlijk integraal plan te komen.
Interprofessioneel werken kan op verschillende manieren: multidisciplinair, interdisciplinair- en transdisciplinair. Bij multidisciplinair werken wordt vastgehouden aan de eigen discipline, zijn taken te onderscheiden en de doelstelling wordt vanuit de eigen discipline geformuleerd. Bij interdisciplinair werken wordt er discipline overstijgend gedacht. Professionals hebben gemeenschappelijke taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen op basis van een eigen specifiek vertrekpunt. Men verrijkt elkaar en er ontstaan nieuwe begrippenkaders. Bij het transdisciplinair werken worden ook niet-deskundigen gezien als belangrijke samenwerkingspartners.