Op Locatie

Doordat studenten ‘op locatie’ de opdracht uitvoeren, staan ze letterlijk dicht(er) bij de opdrachtgever, de professionals en de burgers die betrokken zijn. Dit zorgt voor kort(ere) lijnen en meer betrokkenheid. Door onderdeel uit te maken van de omgeving, wordt ook de maatschappelijke waarde en het gevoel van nut en noodzaak meer voelbaar. Daarnaast heeft het – op locatie – uitvoeren van de opdracht meestal een positieve invloed op het groepsproces. Studenten zijn als groep samen verantwoordelijk voor een prettig verblijf op locatie (inkopen doen, eten koken, slaapplekken regelen, werkruimte realiseren etc.). Er wordt doorgaans samen gegeten, soms met, soms zonder de begeleidende docenten. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat niet altijd zonder slag of stoot, zo leert de ervaring. Door de andere context leer je elkaar op een andere manier kennen. De ervaring leert dat er een groepsdynamiek ontstaat waar een positieve invloed van uitgaat.