Waarderend

De waarderende benadering gaat uit van successen. Je kunt groeien door datgene te versterken wat al werkt. Waarderend werken richt zich op hoop en perspectief voor de toekomst en niet op problemen in het nu. De aanpak genereert in korte tijd veel enthousiasme en energie en stimuleert mensen om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze belangrijk vinden. Vertrouwen, betekenis geven, betekenis krijgen, dialoog voeren en waardering uitspreken vormen de basis van deze benadering. Bij de waarderende aanpak zijn creativiteit en participatie belangrijke ingrediënten om resultaten te kunnen bewerkstelligen.