Buiten de deur

Een pressure cooker is een intensief proces waarbij onder hoge druk resultaat behaald moet worden. Om gas te kunnen blijven geven is het van belang om een moment, tijdens de twee/driedaagse, in te bouwen om terug te schakelen en bij te tanken. De ervaring leert dat een gezamenlijke activiteit buiten de context goed werkt.  Kies hiervoor in het programma een gezamenlijk inspiratie- en ontspanningsmoment. Het is behulpzaam om te zoeken naar innovatieve plekken waarmee docenten, studenten en opdrachtgever ook vanuit een ander perspectief naar het eigen vraagstuk kunnen kijken en tot verfrissende ideeën kunnen komen.  Gezamenlijk eten op een andere plek helpt ook om afstand te nemen en vanuit nieuwe perspectieven naar het vraagstuk te kijken.