Evaluatie

Een pressure cooker is een intensief proces waarbij vooraf niet goed ingeschat kan worden welke resultaten behaald worden. De pressure cooker krijgt meer betekenis door aandacht te besteden aan evaluatie en reflectie. Je bespreekt met studenten en opdrachtgever (dit kan afzonderlijk als dat gewenst is) wat de ervaren opbrengsten zijn, in hoeverre de verwachtingen wel of niet gerealiseerd zijn, wat een ieders rol is geweest, hoe de opdracht en samenwerking afgerond of gecontinueerd wordt en welke leerervaringen meegenomen kunnen worden naar de toekomst. 

Voor een evaluatie met de opdrachtgever is het belangrijk om zowel terug te blikken op het proces als het resultaat. Dat betekent dat je vragen kunt stellen over de rol van de opdrachtgever in het proces en de rol van anderen en de tevredenheid daarover. Daarnaast kun je inzoomen op de gemaakte afspraken en de mate van tevredenheid over het resultaat van de gemaakte afspraken. Communicatie is eveneens een belangrijk aspect om op terug te blikken. Hoe is de communicatie verlopen en zou dat ook anders kunnen? Tot slot vraag je de opdrachtgever in hoeverre hij tevreden is over het eindresultaat, welke verwachtingen er nog liggen en hoe het proces afgerond of gecontinueerd zal worden.