Groepsapp

Ten behoeve van snelle en transparante communicatie is het raadzaam bij de start en voor de duur van de pressure cooker studenten een groepsapp aan te laten maken met de studenten, de begeleidende docenten en de opdrachtgever. Dit communicatiemiddel is bedoeld om samen te leren en uit te wisselen, waarbij je als begeleidende docenten een bescheiden rol aanneemt, niet het voortouw neemt. Daarnaast leert de ervaring dat het studenten een ‘veilig’ gevoel geeft dat de docent op de achtergrond meeleest en waar nodig snel bereikbaar is.