Pas op de plaats

Voor studenten is het essentieel om gemotiveerd te worden en te blijven. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat taken, rollen, perspectieven en verantwoordelijkheden helder zijn. Daarnaast is het belangrijk dat opdrachtgever, één of een paar studenten, docent en eventueel andere relevante betrokkenen, met elkaar stil staan bij het verloop van de pressure cooker zodat werkwijze, ondersteuning en doelen zonodig bijgesteld kunnen worden.

Download hier de PDF Pas op de Plaats