BMC

Het Business Model Canvas (BMC) is een model om onderbouwing te geven bij scenario’s. Het daagt de gemeente, professionals, burgers, voorzieningen en instanties uit om niet alleen te denken in waardecreatie voor de burger, maar ook in financiële termen datgene rond te krijgen wat gewenst wordt.

Klik hier voor meer informatie.