Chaordisch werken

Hoe brengen we scherpte en focus aan in de opdracht? Chaordische (Chaos en orde) projecten zijn projecten waar veel onduidelijkheid en vaagheid is. De grootste vaagheid betreft de vraag van de opdrachtgever en dus ook het opleveren van het gewenste resultaat. Bij opdrachten voor een pressure cooker is dit vaak het geval. Wat helpt is om vraaggedreven te werken. Wat is het ‘hogere doel’ van de opdracht/het vraagstuk? Plannen, faseren en beheersen lukt vaak niet bij complexe vraagstukken en het helpt om dit als uitgangspunt te nemen.

Klik hier voor meer informatie.