Het gesprek

‘Het gesprek’ is een gespreksleidraad die is gebaseerd op een onderzoek dat het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN samen met welzijnsorganisatie Bindkracht 10 in Nijmegen heeft uitgevoerd. Met verschillende wijkbewoners uit de wijk Hatert in Nijmegen zijn studenten in gesprek gegaan om meer te weten te komen over wonen, welzijn en zorg.

Klik hier voor meer informatie.