Integraal is ideaal

Integraal werken betekent dat een vraagstuk vanuit alle, voor het vraagstuk, van belang zijnde perspectieven wordt benaderd en dat studenten ervaren wat ze vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen (fysiek, economisch, sociaal, technisch etc.). Bij integraal werken worden de verschillende bijdragen van betrokkenen verenigd tot een samenhangende prestatie. Integraal werken lijkt dé manier om complexe vraagstukken op te lossen. Deze checklist kan helpen om met elkaar te bespreken of er nog steeds integraal gewerkt wordt.

Klik hier voor meer informatie.