Partnerschapskaart

De partnerschapskaart is een dialogische werkvorm en stimuleert de samenwerking tussen belanghebbenden met verschillende perspectieven. Het geeft invulling aan de samenwerking tussen alle betrokkenen, professionals en mensen met ervaringskennis. De partnerschapskaart kan ingezet worden bij aanvang van de pressure cooker of als dialoogmiddel na de eindpresentatie om acties die uit aanbevelingen naar voren komen gezamenlijk te kunnen borgen.

Klik hier voor meer informatie.