Perspectieven

Deze tool ondersteunt bij het benoemen van het eigen perspectief vanuit jouw discipline. Wat heb jij in te brengen ten aanzien van het vraagstuk dat voorligt. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en meer zicht op eigen en expertise van anderen te krijgen.

Klik hier voor meer informatie.