Samen met burgers

Een transdisciplinaire bijeenkomst is een bijeenkomst met alle betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst deel je de opbrengsten van de pressure cooker en ga je in dialoog met betrokkenen over welke actie gewenst is en wie wat gaat doen. De transdisciplinaire bijeenkomst is bedoeld om partnerschap en eigenaarschap te versterken.

Klik hier voor meer informatie.