Lightbulb
Tool

Samen met burgers

'Samen met burgers' biedt een voorbeeld van een opzet van een transdisciplinaire bijeenkomst waarbij het doel is partnerschap en eigenaarschap van alle betrokkenen te versterken.
Lees meer
Lightbulb
Tool

BMC

'Het Business Model Canvas' is een model om een financiële onderbouwing te geven bij scenario’s.
Lees meer
Lightbulb
Tool

Perspectieven

'Perspectieven' ondersteunt bij het benoemen van het eigen perspectief vanuit jouw discipline. Wat heb jij in te brengen ten aanzien van het vraagstuk dat voorligt. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en meer zicht op eigen en expertise van anderen te krijgen.
Lees meer
Lightbulb
Tool

Het gesprek

‘Het gesprek’ is een voorbeeld van een gespreksleidraad om in gesprek te gaan met burgers.
Lees meer
Lightbulb
Tool

Partnerschapskaart

'De partnerschapskaart' is een dialogische werkvorm en stimuleert de samenwerking tussen belanghebbenden met verschillende perspectieven.
Lees meer
Lightbulb
Tool

Dialoog en dialogisch werken

'Dialoog en dialogisch werken' biedt kennis over deze termen en daarnaast biedt het een tool die ingezet kan worden om de dialoog te bevorderen.
Lees meer
Lightbulb
Tool

Over grenzen heen

'Over grenzen heen' is een spel dat gebruikt kan worden bij het vormgeven aan samen werken en samen leren tijdens de uitvoering van project en waar uitgegaan wordt van interprofessioneel werken
Lees meer
Lightbulb
Tool

Integraal is ideaal

'Integraal is ideaal' is een checklist die kan helpen om te bespreken of er nog steeds steeds integraal gewerkt wordt.
Lees meer
Lightbulb
Tool

Chaordisch werken

'Chaordisch werken' biedt 11 aandachtspunten bij de start en gedurende de pressure cooker, die kunnen helpen om de pressure cooker te laten slagen.
Lees meer
Lightbulb
Tool

Kleurentest

'De kleurentest' ondersteunt bij het optimaliseren van samenwerken. Het geeft inzicht in eigen gedrag en inzicht in wat gedrag van een ander veroorzaakt. Welke kleur ben jij?
Lees meer