Wat is het?

De Pressure cooker als vliegwiel voor onderwijs innovatie

In de huidige vraagstukken rond (jeugd)zorg, wonen, welzijn en onderwijs is een pasklare oplossing haast onmogelijk. Om resultaten te boeken en antwoorden te vinden op complexe kwesties is samenwerking over de grenzen van organisaties en disciplines heen belangrijk. In het Civil Society Lab van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is ervaring opgedaan met zogenaamde Pressure Cookers.

Een pressure cooker is een interprofessionele onderwijsmodule van een twee of driedaagse opdracht van een maatschappelijke opdrachtgever waarin studenten van verschillende opleidingen worden uitgedaagd om binnen een korte tijd professionele vaardigheden, kennis en analytisch denkvermogen in te zetten in de praktijk. In de pressure cooker verkennen studenten het vraagstuk, gaan ze in gesprek met burgers, cliënten en/of andere belanghebbenden en werken ze interprofessioneel samen vanuit een integrale aanpak. Tot slot presenteren ze de gezamenlijke bevindingen met aanbevelingen aan de opdrachtgever, docenten en geïnteresseerden.

Het fundament voor een geslaagde pressure cooker is co-creatie. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Belangrijke kenmerken zijn dialoog, enthousiasme, daadkracht en commitment. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. In de pressurecooker kent dit proces van co-creatie zes bouwstenen: ‘in het diepe’, ‘op locatie’, ‘integraal’, ‘interprofessioneel’, ‘waarderend’, en ‘impact’.

Lees hier de brochure.

Download hier de handleiding.